En höstdag för fyra år sedan plockade Christer Lieberath
upp ett gyllengult löv från marken. Därmed föddes idén att Tingsrydgruppen
borde dela ut ett kulturpris eftersom Tingsryds kommun inte längre delar ut
några stipendier till kulturarbetare. Idén presenterades för gruppen och man
enades om att dela ut priset vartannat år i samband med Åkonstbiennalens
invigning.

Priset består av ett diplom och ett löv gjutet i brons av Björn Jäderås.
Det finns inga pengar att hämta men väl äran.

Hittills har Tingsrydgruppen delat ut Guldlövet 3 gånger, 2007,
2009 och 2011. Sist delades det ut i samband med Tingsrydgruppens
symposium eftersom Åkonstbiennalen inte kunde genomföras.