Agneta B. Lind Projektansvarig under alla Åkonst evenemang
e-mail: Agneta B. Lind
Website: Agneta B. Lind

Staffan G:son Lind Projektledare under alla Åkonst evenemang
e-mail: Staffan G:son Lind

Grafisk formgivning:
Christer Lieberath Artagon: grafisk design av Åkonst hemsida samt tryckt material 2009, 2007 och 2012
e-mail: Christer Lieberath
Website: Artagon

Victor Santos Lieberath Grafisk designer, teknisk assistans vid uppbyggnaden av hemsidan. Website: victorlieberath.com

Fotografer:
John Eley
Staffan G:son Lind
Jan-Roelf Sikkema