Under Åkonstbiennalen 2009 arrangerades ett vattenseminarum där specialister på allt som har med vatten att göra höll intressanta föredrag om Bräkneån och dess historia.