Till 2009 års Åkonstbiennal producerades ett "Vattenpass", en liten katalog som innehöll alla deltagande konstnärers skisser till alster, installationer och objekt som senare placerades ut i, på och vid ån. Anledningen till att vi kallade det vattenpass var att det skulle kunna användas som vägledning när man besökte de olika platserna; det var med andra ord ett slags pass. Tanken var från början att man skulle få en stämpel i passet när man hade besökt alla platser, men tyvärr blev det för krångligt att genomföra denna idé.

Alla skisser och modeller ställdes dessutom ut på Galleri Blå i Tingsryd

Alla bilder i "Vattenpasset" kan man se under rubriken: konstnärernas verk.


VATTENPASSET 


Galleri Blå med alla skisser