Vi tackar våra medarrangörer för gott samarbete och stöd i våra strävanden att
genomföra en lyckad Åkonstbiennal 2009.
Tack också till arboristerna på Arbori som utförde ett riskfyllt arbete högt uppe bland träden dit ingen konstnär kunde nå.
http://www.arbori.se/