2009 års Åkonstbiennal ägde rum från den 18:e juli till och med den 8:e september.
Åparken i Tingsryd har tidigare varit den naturliga platsen, men från och med 2009 blev utställningen avsevärt större både vad gäller antalet deltagande konstnärer och antalet utställningsplatser.
I Åkonst 2009 ligger en framtidsvision förborgad: nämligen att utnyttja hela Bräkneån, från Tingsryd och ända ner till havet.

Antalet utställande konstnärer var 22, fördelade på 7 platser från Åparken och ner till Knällsbergs kvarn. Utställningsplatserna, som fritt valdes av de enskilda konstnärerna, utgör en lämplig utflyktsväg att bila, cykla eller vandra. Det finns rastplatser och parkeringsmöjligheter på alla ställen och informationsskyltar med nödvändig information.

Bräkneån utgör en av Tingsryds kommuns livsådror, och den har i gammal tid haft stor betydelse för kommunens industriella utveckling. I våra bygder, som inte rymmer så stora möjligheter för jordbruk, har alternativa ekonomier haft ett avgörande inflytande. Flera järnbruk har funnits längs med ån och Stenfors bruk utgör en av utställningsplatserna. Bräkneåns vatten och den omgivande naturen har ett högt skyddsvärde som utgjorde en stor resurs för människorna här.
För den ”platsspecifika konsten” är vårt projekts placering intressant. Man talar idag om ”land art” ur ett internationellt perspektiv.
Åkonst 2009 flyttar fram positionerna ännu längre.
Vi vill etablera begreppet ”water art”. Årets upplaga var synnerligen välbesökt. Målsättningarna infriades och inte minst föreningen mellan konst och en unik natur visade sig vara framgångsrik.

2009 års projekt fick bidrag från: EU, Länsstyrelsen Kronoberg, Tingsryds kommun, Leader Småland Sydost, KC Syd, Medborgarskolan, Tingsrydgruppen och det lokala näringslivet.
Foto: John Eley

2009 års affisch  

Välbesökt vernissage  

Invigningstal av Arne Karlsson

Vernissagedagen Å-skådare

Staffan G:son Lind dirigerar fotfolket

"Say Mama" spelar visor från hav och sjö

Christer Lieberath inviger med assistans av Agneta Lind

Å-hörare lyssnar på musiken