SAMTLIGA KONSTNÄRER OCH DERAS ÅKONSTVERK 2012

1. Konstnärer i Åparken: Jonathan Haner. Alf Björk. Kåre Holgersson. Ewa Schander/Mikaela Hölbling. Edvin Böck. Set Söderholm.

2. Konstnärer i Gubbaviken: Roger Simonsson. Roger Svensson. Björn Jäderås.

3. Konstnärer i Utloppet:Lore Nynell. Sabine Öllerer. Agneta B.Lind.

4.Konstnärer vid Stenfors: Karin Lindblom. Ankristin Andersson. Mats Kläpp.

5. Konstnärer vid Rastplatsen: Christer Lieberath. Åke Bergqvist.

6. Konstnärer i Knällsberg: Shyqri Gjurkaj. Harry Loontjens. Lore Nynell.
Remus Wilson. Margaretha Borgehed. Annkristin Andersson. Hans Fredholm.

7. Konstnärer i Gummagölsmåla: Ulla Niemi. Christer Lieberath. Anita Larsson. Agneta B. Lind.

8. Konstnärer vid Gl. Bron Belganet: Noa Andersson. Lena Wyrner.

9. Konstnärer vid Bräknegården Belganet: Carina Karlsson. Tomas Olsson. Harry Loontjens.

10. Konstnärer vid Belganets Gl. Kvarn: Noa Andersson. Agneta B. Lind. Harry Loontjens.

Foto: Staffan G. Lind

52_ide-ok---set-soederholm.jpg
 "IDÉ OK"   Set Söderholm. Åparken. 
52_oeppnade-du-upp-detta----edvin-boeck.jpg
 "ÖPPNADE DU UPP DETTA..."   Edvin Böck. Åparken. 
52_a-ena-sidan----mikaela-hoelbling-o-ewa-schander.jpg
 "Å ENA SIDAN Å ANDRA SIDAN"   Ewa Schander/Mikaela Hölbling. Åprk 
52_talk-to-me---kare-holgerson.jpg
 "TALK TO ME"   Kåre Holgersson. Åparken. 
52_global-box---alf-bjoerk.jpg
 "Global Box"   Alf Björk. Åparken. 
52_cocoons----jonathan--haner.jpg
 "COCOONS"   Jonathan Haner. Åparken. 
52_tre-kronor---bjoern-jaederas.jpg
 "TRE KRONOR"   Björn Jäderås. Gubbaviken 
52_pa-tork---roger-svensson.jpg
 "PÅ TORK"   Roger Svensson. Gubbaviken 
52_farewell---roger-simonsson.jpg
 "FAREWELL"   Roger Simonsson. Gubbaviken 
52_aurora---lore-nynell.jpg
 "Aurora"   Lore Nynell. Utloppet 
52_baenken-foer-lyckliga-maenniskor---sabine-oellerer.jpg
 "BÄNKEN"   Sabine Öllerer. Utloppet 
52_eldorado---sabine-oellerer.jpg
 "ELDORADO"   Sabine Öllerer. Utloppet 
52_xxl---agneta-b-lind.jpg
 "XXL"   Agneta B.Lind. Utloppet 
52_kaellsprang---karin-lindblom.jpg
 "KÄLLSPRÅNG"   Karin Lindblom. Stenfors 
52_portal---annkristin-andersson.jpg
 "PORTAL"   Ankristin Andersson. Stenfors 
52_viskningar---mats-klaepp.jpg
 "VISKNING"   Mats Kläpp. Stenfors 
52_aegg---teresa-holmberg.jpg
 "ÄGG""   Teresa Holmberg. Stenfors 
52_hommage-a-lucas-cranach---christer-lieberath.jpg
 "HOMMAGE à LUCAS CRANACH D.Ä."   Christer Lieberath. Rastplatsen 
52_river-for-sale---ake-bergqvist.jpg
 "RIVER FOR SALE"   Åke Bergqvist. Rastplatsen 
52_helig-plats---shyqri-gjurkaj.jpg
 "HELIG PLATS"   Shyqri Gjurkaj.Knällsberg 
52_knaellsbergs-oega---remus-wilson.jpg
 "ÖGA"   Remus Wilson. Knällsberg 
52_marta---harry-loontjens.jpg
 "MARTHA"   Harry Loontjens. Knällsberg 
52_platsspecifikt-projekt---remus-wilson.jpg
 Platsspecifikt projekt   Remus Wilson. Knällsberg 
52_rede---margaretha-borgehed.jpg
 "REDE"   Margaretha Borgehed. Knällsberg 
52_same-same-but-different---annkristin-andersson.jpg
 "SAME BUT DIFFERENT"   Annkristin Andersson. Knällsberg 
52_peak-experience---lore-nynell.jpg
 "PEAK EXPERIENCE"   Lore Nynell. Knällsberg 
52_spazio-1---hans-fredholm.jpg
 "SPAZIO l "   Hans Fredholm.Knällsberg 
52_spazio-2---hans-fredholm.jpg
 "SPAZIO ll "   Hans Fredholm. Knällsberg 
52_boet---ulla-niemi.jpg
 "BOET"   Ulla Niemi. Gummagölsmåla 
52_tappar---agneta-b-lind.jpg
 "TAPPAR"   Agneta B. Lind. Gummagölsmåla 
52_free-tibet---christer-lieberath.jpg
 "FREE TIBET"   Christer Lieberath. Gummagölsmåla 
52_spannare---anita-larsson.jpg
 "SPANNARE"   Anita Larsson. Gummagölsmåla 
52_emanon---noa-andersson.jpg
 "EMANON"   Noa Andersson.Gl.Bron Belganet 
52_najadernas-nattlaeger---lena-wyrner.jpg
 "NAJADERNAS NATTLÄGER"   Lena Wyrner. Gl.Bron Belganet 
52_en-droppe-i-havet---carina-karlsson.jpg
 "EN DROPPE I HAVET"   Carina Karlsson. Bräknegården 
52_anoedig---harry-loontjens.jpg
 "ÅNÖDIG"   Harry Loontjens. Bräknegården 
52_aaaaa---harry-loontjens.jpg
 "ÅÅÅÅ"   Harry Loontjens. Belganets Gl.Kvarn 
52_vattenfangaren---tomas-olsson.jpg
 "VATTENFÅNGAREN"   Tomas Olsson. Bräknegården 
52_besoekaren---noa-andersson.jpg
 "BESÖKAREN"   Noa Andersson. Belganets Gl. Kvarn 
52_glitter---agneta-b-lind.jpg
 "GLITTER"   Agneta B. Lind. Belganets Gl. Kvarn