Åkonst 2012 - ett gränsöverskridande konstprojekt - från 1 juli – 9 september

Åkonst 2012 är ett LEADER Småland Sydost projekt, som stöds av Tingsryds kommun, Länsstyrelsen i Växjö, EU, Konstnärscentrum Syd m.fl. Projektägare i Småland är Tingsrydgruppen.
I Blekinge stöds projektet av Region Blekinge, KROMA, KC Syd, Ronneby kommun, annonsörer m.fl. Projektägare i Blekinge är KROMA.
Kvarnen i Knällsberg och Belganets Samhällsförening samarbetar aktivt i projektet.

Åkonst 2012 är den 5:e åkonstbiennalen men det är 1:a gången den genomförs som ett gränsöverskridande projekt i Tingsryd och Ronneby kommuner. Under årets biennal kommer 30 professionella konstnärer att göra sina gestaltningar mellan Tingsryd, och via länsgränsen till och med söder om Belganet, i, vid, eller i omedelbar anslutning till Bräkneån. Se också Facebook.

Ett land-waterart projekt kommer att genomföras då en konstnär utifrån material från platsen vid ån gestaltar ett verk. Projektet sponsras med helpension i en vecka av Kvarnen i Knällsberg Café och B&B.

Ett eldskulptursprojekt sponsras av Tingsryd Resort och genomförs på platsen den 18 augusti kl. 20.00.

En utställning på Kvarnen i Knällsberg visar bl.a. skisser och bilder av konstnärernas verk.

En informationsutställning visas hos KROMA på Massmanska kvarnen i Ronneby.

Informationsskyltar kommer att finnas vid utställningsplatserna. Här finns information om Åkonst 2012 och de deltagande konstnärerna. I Tingsryds kommun finns även särskild information om natur och kultur efter Bräkneåns dal.

Utställningsfolder kommer att finnas, med karta över hela utställningen samt en lista över medverkande konstnärer.

Vernissage och musik i Åparken i Tingsryd den 1 juli kl. 14.00. Musiken som framförs av MAX SAXAR, arrangeras av Tingsryds Konsertförening. Ljud sponsras av Hyltec i Tingsryd.

"Vattnen binder samman"