Vi tackar våra medarrangörer för gott samarbete och stöd i våra strävanden att
genomföra en lyckad Åkonstbiennal 2005.