2003 genomfördes det första Åkonstprojektet i Tingsryd. Idén kom från
Konst i Ån i Norrtälje som startade 2002.

Åparken i Tingsryd har hittills varit den naturliga utställningsplatsen. Men från och med 2009 är utställningen avsevärt större, både vad gäller antalet deltagande konstnärer och platserna för utställningen. I 2009 års biennal ligger en framtidsvision förborgad: nämligen att utnyttja hela Bräkneån ända ner till havet.

Bräkneån utgör en av kommunens livsådror som i gammal tid haft en mycket stor betydelse för Tingsryds utveckling. I våra bygder, som inte har så stora jordbruksmöjligheter, hade alternativa ekonomier avgörande inflytande. Flera järnbruk har funnits längs med ån och Stenfors utgör en av utställningsplatserna.

Bräkneåns vatten och den omgivande naturen har ett högt skyddsvärde och utgjorde en stor resurs för människorna här.
För den ”platsspecifika konsten” är vårt projekts placering mycket intressant. Man talar idag om ”land art” ur ett internationellt perspektiv. Åkonst 2009 flyttar fram positionerna ändå längre. Vi vill etablera begreppet: ”water art”.

Foto: John Eley
"BRÄKNEÅN/STENFORS": Foto: John Eley