Konstnärer från Tingsryds kommun:

Martin Bornholm

Björn Jäderås

Agneta B. Lind

Staffan G:son Lind

Roger Simonsson

Roger Svensson

Konstnärer från Norrtälje:

Bengt Grandin

Lo A Månsson

Lars Ranold

Musik:

Hans Parment